مرور برچسب

قرارگاه

فرصت یک‌ماهه به قرارگاه خاتم

به گزارش تاسیسات نیوز به نقل از خبرگزاری ایسنا، مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران با اشاره به قراردادی که قرار بود براساس مدل جدید…
;