مرور برچسب

قرائت کنتور

نیروگاه پشت بامی با شرایط خاص

در این راستا شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ نیز فعالیت خود در زمینه بهره‌گیری از انرژی‌های تجدیدپذیر را روی فتوولتائیک با هدف…
;