مرور برچسب

قدرت

ایران قدرت بزرگ پتروشیمی منطقه

به گزارش تاسیسات نیوز به نقل از خبرگزاری ایرنا ، جمهوری اسلامی ایران قدرت بزرگ در عرصه پتروشیمی در منطقه خاورمیانه است. رجب صفروف،…
;