مرور برچسب

قحطی، آب ،

قحطی آب در راه است

به گزارش تاسیسات نیوز، در حالی که از دید معاون برنامه‌ریزی وزیر نیرو با ادامه وضعیت کنونی در ۱۵ سال آینده کشور قطعا با قحطی آب…
;