مرور برچسب

قبوض گاز

قبوض گاز تغییر کرد

سخنگوی شرکت ملی گاز از صدور قبوض جدید گاز خبر داد و گفت: قبض گاز ۴ درصد مشترکان پرمصرف چهار برابر شده است.
;