مرور برچسب

قبوض پرداخت

برق آمد، برق جعلی آمد

به گزارش تاسیسات نیوز به نقل از برق نیوز، در میان هشدارهای کم آبی و کمبود برق، افراد سودجو به دنبال فروش برق های دزدی هستند.…
;