مرور برچسب

قبض گاز. گاز . کاهش قیمت گاز. کم شدن قیمت گاز

کاهش مشروط قبض گاز مشترکان

راهکار دولت برای اصلاح الگوی مصرف مشترکان گاز طبیعی در ایام سرد سال موجب تغییر در قبض گاز مشترکان خواهد شد و از این پس مشترکان خوش…
;