مرور برچسب

فیروزکوه

سه شهر از مسکن ملی تهران حذف شدند

معاون اداره کل راه و شهرسازی استان تهران با بیان اینکه شهرهای آبسرد، کیلان و فیروزکوه به دلیل تقاضای پایین از پروژه اقدام ملی مسکن…
;