مرور برچسب

فوم

عرضه ی فوم خنک کننده

به گزارش تاسیسات نیوز، محققان در سنگاپور موفق به طراحی و تولید نوعی فوم جدید و نازک شدند که می‌تواند باعث خنک شدن…
;