مرور برچسب

فلزات ، جهانی، متاثر ، اخبار مثبت،

فلزات جهانی متاثر از اخبار مثبت

به گزارش تاسیسات نیوز ، صندوق بین‌المللی پول در جدیدترین گزارش چشم‌انداز اقتصادی خود پیش‌بینی کرده  است که رشد اقتصادی آمریکا از…
;