مرور برچسب

فقر

شاخص فقر و تغییر محیط زیست

به گزارش تاسیسات نیوز، کشورهای فقیر، بسیار بیشتر از کشورهای ثروتمند ، وابسته به منابع و ذخایر طبیعی هستند. داده ها نشان می دهند…
;