مرور برچسب

فشار قوی

تقویت کمپرسور تاسیسات

به گزارش تاسیسات نیوز به نقل از خبرگزاری شانا، کمپرسور تاسیسات تقویت فشار شهید مصطفوی در منطقه یک عملیات انتقال گاز نیازمند…
;