مرور برچسب

فریدون عباسی

برق رایگان «امید» یا «عوام فریبی»

رئیس کمیسیون انرژی مجلس با بیان اینکه مطابق بررسی‌های تخصصی انجام شده، در پی اجرای طرح برق امید هر نفر ماهانه تنها ۵ هزار تومان…
;