مرور برچسب

فرونشست مدارس

فرونشست وحشتناک در مدارس

حمیدرضا خان محمدی رئیس سازمان نوسازی، توسعه و تجهیزات مدارس کشور گفت: تا امروز ۵۴۰ ملک مازاد در آموزش و پرورش شناسایی شده‌اند و…
;