مرور برچسب

فرودگاه دوبی

تجهیز فرودگاه دوبی به پنل خورشیدی

در ترمینال دو فرودگاه شهر دوبی در امارات متحده عربی بالغ بر ۱۵ هزار پنل انرژی خورشیدی نصب شده است تا برق موردنیاز این فرودگاه و…
;