مرور برچسب

فرهمندنیا

به جامعه متخصصین کم لطفی می شود

فرهمندنیا، عضو سازمان نظام مهندسی ساختمان گلستان با بیان اینکه به جامعه متخصصین در ساخت و ساز کم لطفی شده، اظهار کرد: تعرفه دستمزد…
;