مرور برچسب

فرنام

مسکن لوکوموتیو اقتصاد کشور است

کارشناس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی گفت: طرح جهش تولید و تأمین مسکن پاسخی مهم به دغدغه بحران و کسری تولید مسکن در کشور است.
;