مرور برچسب

شورا

گزارش جلسه 219ام نظام مهندسی

به گزارش تاسیسات نیوز به نقل از روابط عمومی شورای مرکزی 219 جلسه شورای مرکزی روز سه شنبه مورخ 96/7/25 با حضور اعضای شورای…
;