مرور برچسب

شبکه گذاری

شبکه گذاری گاز در شمال

به گزارش تاسیسات نیوز، مدیرعامل شرکت گاز گلستان از اجرای ۱۶۷ کیلومتر شبکه گاز در ۶ ماه اول سال‌جاری در استان خبر داد. …

شبکه‌گذاری گاز در قـــــزوین

به گزارش تاسیسات نیوز، مدیرعامل شرکت گاز استان قزوین از رشد 160 درصدی شبکه‌گذاری گاز در استان خبر داد. اسماعیل مفردبوشهری افزود:…

شبکه‌گذاری گاز در قـــــزوین

به گزارش تاسیسات نیوز، مدیرعامل شرکت گاز استان قزوین از رشد 160 درصدی شبکه‌گذاری گاز در استان خبر داد. اسماعیل مفردبوشهری افزود:…

110 کیلومتر شبکه‌گذاری گاز در غرب

به گزارش تاسیسات نیوز، مدیرعامل شرکت گاز کرمانشاه از اجرای 110 کیلومتر شبکه‌گذاری گاز طبیعی در 3 ماه ابتدای سال‌جاری در این استان…

گاز در کنار خانواده های کرمانشاهی

به گزارش تاسیسات نیوز، مدیرعامل شرکت گاز کرمانشاه گفت: از ابتدای سال‏جاری تاکنون 115 روستای استان به شبکه گاز طبیعی متصل شده‌اند…

گاز به آذربایجان رسید

به گزارش تاسیسات نیوز، مدیرعامل شرکت گاز آذربایجان‏شرقی از اجرای گازرسانی به 303 روستای استان خبر داد. ولی‌الله دینی افزود:…

شبکه‌گذاری گاز طبیعی در قزوین

به گزارش تاسیسات نیوز، در ادامه گازرسانی به استانهای کشور و اجرای خطوط شبکه گذاری، اینبار گاز به قزوین رسید. مدیرعامل شرکت…

پیشتاز در گازرسانی ایـــران

به گزارش تاسیسات نیوز، ایران یکی از عظیم ترین کشورها در حوزه گازی، همیشه در امر گازرسانی با تلاشی فراوان مردم را از این نعمت…
;