مرور برچسب

شبکه برق تهران

دزدی شبکه برق تهران بررسی می شود

دادسرای عمومی و انقلاب تهران اعلام کرد: عوامل سرقت تأسیسات و تجهیزات شبکه برق کشور و طرق پیشگیری از آن، در نشست تخصصی دادسرای…

شبکه برق تهران چند ساله است؟

حدود ۵۰ درصد از تجهیزات و شبکه برق تهران پا به سن گذاشته و عمری بیش از ۳۰ سال دارند؛ موضوعی که به یکی از دغدغه‌های مسئولان تبدیل و…
;