مرور برچسب

سیاه چله

راز رصد سیاه چاله ها

به گزارش تاسیسات نیوز، سیاه‌چاله ناحیه‌ای از فضا-زمان است که آثار گرانشی آن، چنان نیرومند است که هیچ چیز - حتی ذرات و تابش های…
;