مرور برچسب

سوسک و عنکبوت

جذب آب با الهام از سوسک و عنکبوت!

پژوهشگران «دانشگاه واترلو» سعی دارند با الهام گرفتن از تار عنکبوت و عملکرد نوعی سوسک‌ در جذب کردن آب، سیستم‌هایی را برای جذب کردن…
;