مرور برچسب

ساخت و ساز

سال ۱۴۰۰ خانه بسازیم یا نه؟!

سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور هزینه ساخت و ساز در سال ۱۴۰۰ را به سازمان های نظام مهندسی استان ها ابلاغ کرد.

ساخت مسکن ارزان به کجا کشید؟

وزیر راه و شهرسازی گفت:در تفاهمنامه با بانک رسالت جریان ساخت و ساز، مدیریت منابع مردم و پشتیبانی بانک وجود دارد تا ساخت مسکن ارزان…
;