مرور برچسب

روز نقشه بردار

به بهانه روز نقشه بردار

تاسیسات نیوز: نامگذاری سیزده شهریور مصادف با سالروز ولادت دانشمند برجسته ایرانی ابوریحان بیرونی، که خدمات ارزنده ای را در زمینه…
;