مرور برچسب

دنیا

اثر تغییرات اقلیمی بر شهرهای دنیا

به گزارش تاسیسات نیوز، کارشناسان دانشگاهی پدیده‌های ال‌نینو و لانینو را که در سال‌های اخیر مورد توجه عموم مردم قرار گرفته، تنها…
;