مرور برچسب

خاک الکتریکی

پژوهشگران سوئدی «خاک برقی» ساختند!

پژوهشگران سوئدی از دستاورد جدید خود رونمایی کرده‌اند که نوعی بستر کشت رسانای الکتریسیته است و می‌تواند به رشد بهتر محصولات کشاورزی…
;