مرور برچسب

خانه دارشدن

رویای ۶۶ ساله خانه‌دار شدن

در هفت سال گذشته، قیمت مسکن در تهران با سرعتی سرسام‌آور افزایش یافته است. با رشد بیش از ۱۸ برابری قیمت‌ها و افزایش ناچیز دستمزدها،…
;