مرور برچسب

حمله سایبری

حمله سایبری به سدها

به دنبال حمله سایبری به سدها، دو هفته است کسی نمی‌داند پشت سدها چقدر آب هست؟

اسرائیل با حمله سایبری خاموش شد!

منابع امنیتی رژیم صهیونیستی به یکی از شبکه‌های تلویزیونی اسرائیل خبر دادند که در ارتباط قطعی گسترده برق، احتمال حمله سایبری دور از…
;