مرور برچسب

جزیره فوتبالی

جام جهانی به تهران می آید!

سازمان زیباسازی همزمان با برگزاری مسابقات جام جهانی و حضور ایران در این دوره از مسابقات اقداماتی را انجام داد.
;