مرور برچسب

جایگزین نفت

آیا لیتیوم جایگزین نفت خواهد شد؟!

اخیرا استفاده از لیتیوم (lithium) به عنوان باتری بسیاری از وسایل الکتریکی به میزان چشمگیری افزایش پیدا کرده است و با توجه به…
;