مرور برچسب

تولید گل

تولید گل و گیاهان زینتی افزایش یافت

مدیرکل دفتر امور گلخانه‌ها، گیاهان زینتی و قارچ خوراکی معاونت امور باغبانی از افزایش تولید گل و گیاهان زینتی با وجود کرونا در سال…
;