مرور برچسب

تعطیلی کارخانه

کارخانه میلگرد غرب کشور تعطیل شد

2 ماه از تعطیلی کارخانه نورد ایوان می گذرد و در این میان کارگران بسیاری از کار بیکار شده و تاکنون بیمه بیکاری خود را دریافت نکرده…
;