مرور برچسب

تعطیلی کارخانه سیمان

چالش آلودگی هوا و تولید سیمان

در شرایطی که هر ساله با ورود به بحران آلودگی هوا، کارخانه‌های سیمان و بتن تعطیل می‌شوند، شاید بتوان راهکاری متفاوت برای ورود این…
;