مرور برچسب

تعطیلی پیست دیزین

پیست دیزین هم تعطیل شد

استانداردسازی پیست بین‌المللی دیزین طبق گفته مسئولان در مراحل آخر قرار دارد اما بازگشایی مجدد این پیست نیازمند بارش برف است؛ البته…
;