مرور برچسب

تعطیلی نمایشگاه ایران پلاست

«ایران پلاست» تعطیل می شود

به گزارش تاسیسات نیوز، احتمال تعطیلی نمایشگاه «ایران‌پلاست» به دلیل همزمانی با آغاز سال تحصیلی وجود دارد.
;