مرور برچسب

تعطیلات کرونایی

پیشنهاد دو هفته تعطیلی کرونایی

دبیر کمیته علمی کشوری کرونا گفت: توصیه کمیته علمی بر این است که از امروز تا دو هفته آینده محدودیت‌های اجتماعی در تمامی مجامع از…
;