مرور برچسب

تعرفه گذاری قیمت

امیدی به اجرای «برق امید» نیست

در شرایطی که طرح برق امید زمینه رایگان شدن هزینه برق مشترکان کم مصرف را مهیا می‌کند، اما این روش تعرفه‌گذاری با نظام‌های…
;