مرور برچسب

تعرفه های آب و برق

اصلاح تعرفه های آب و برق ضروری است

طبق اعلام وزارت نیرو، بر اساس بند "ی" تبصره ۸ قانون بودجه ۱۴۰۰، وزارتخانه‌های نفت و نیرو موظفند در سال ۱۴۰۰ تعرفه‌های آب، برق و…
;