مرور برچسب

تجدیدپذیرها

وابستگی آلمان به تجدیدپذیرها

آلمان اکنون بیش از 35 درصد از برق مصرفی سالانه خود را از منابع انرژی بادی و خورشیدی تولید می‌کند. بیش از 30 هزار توربین بادی در…

انرژی تجدیدپذیر، لوکس نیست

معاون وزیر نیرو گفت: هزینه تولید برق نیروگاه‌های فسیلی به حدود ۸ تا ۱۱ سنت و در نیروگاه‌های تجدیدپذیر به حدود ۴ تا ۵ سنت برای هر…
;