مرور برچسب

تاسیسات

سال پار

در این چند روز باقیمانده تا ملاقات با سال جدید در برزخی هستیم میان آخرین نفس‌های سال 98 و آشنایی با دوستی تازه‌نفس که اتفاقاً قرار…

آشنایی با انواع لوله های تاسیساتی

یکی از المان های اساسی که در ساختمان سازی مورد استفاده قرار می گیرند، لوله های تاسیساتی هستند. همان طور که می دانید استفاده از…
;