مرور برچسب

تاسیسات

خدایی باشیم!

روح اله واصف/ سردبیر پایگاه خبری تاسیسات نیوز: همکاران گرامی سلام و خدا قوت/ در این ایام پویشی به راه افتاده است که افراد را به…

وقت بیداری

روح الله واصف/ سردبیر پایگاه خبری تاسیسات نیوز: همکاران گرامی سلام و سال نو مبارک صبحم از مشرق برآمد باد نوروز از یمین…

وقت بیداری / سال نو مبارک

روح الله واصف/ سردبیر پایگاه خبری تاسیسات نیوز: همکاران گرامی سلام و سال نو مبارک صبحم از مشرق برآمد باد نوروز از یمین…

بازهم جمعه ای دیگر!

همکروح الله واصف / سردبیر و مدیرمسئول پایگاه خبری تاسیسات نیوز: همکاران گرامی سلام و خداقوت / در آخرین روزهای سال ناگهان اتفاق…
;