مرور برچسب

تاسیسات

عیب و هنر ما!

بازرسی آبفا در حدود چهار سال است که در تهران عملیاتی شده است و همکاران ما به نام بازرسی آب و فاضلاب و درعمل بازرسی کل تاسیسات…

کولر های گازی و چالش صنعت برق

بهمن سال گذشته بود که وزیر نیرو از جایگزینی یک میلیون کولر گازی فرسوده با کولر‌ های نو خبر داد. طرحی که در روز‌های نخست اعتبار…
;