مرور برچسب

بستانچی

بوی ناخوش بازار تهویه

تاسیسات نیوز/به گفته کارشناسان صنعت ساخت‌‌و‌‌ساز فعالان ساختمانی در سال جاری با وجود تورم ساخت و تورم مسکن در باتلاق هزینه‌ها فرو…

انتظارات صنعت از پسابرجام

تاسیسات نیوز/مهدی بستانچی رئیس انجمن تولیدکنندگان سیستم‌های تهویه مطبوع ایران: از فروردین ۱۴۰۰ که دور جدید مذاکرات احیای برجام…
;