مرور برچسب

برنامه توسعه

عارضه ای به نام فروش برق

به گزارش تاسیسات نیوز، معاون وزیر نیرو با اشاره به افزایش نرخ عوارض فروش برق از سه تومان به پنج تومان به ازای هر کیلووات ساعت…
;