مرور دسته

نشر

نشریه مهندسی ایمنی شماره 19

به گزارش تاسیسات نیوز، نوزدهمین شماره ماهنامه مهندسی ایمنی منتشر شد. آنچه در این شماره می خوانید: لزوم هم نوازی در عرصه ی…

ماهنامه صنعت تاسیسات : شماره 224

به گزارش تاسیسات نیوز به نقل از انجمن صنعت تاسیسات، ماهنامه صنعت تاسیسات دویست و بیست و چهارمین شماره خود را منتشر کرد. آنچه در…

ماهنامه مهندسی ایمنی منتشر شد

به گزارش تاسیسات نیوز، هجدهمین شماره ماهنامه خبری، تحلیلی و آموزشی صنعت ایمنی کشور تحت عنوان مهندسی ایمنی منتشر شد. انچه…

حفاظت از حریق به شماره 38 رسید

به گزارش تاسیسات نیوز، ماهنامه مهندسی حفاظت از حریق شماره ۳۸ منتشر شد. در این شماره می‌خوانید: اخبار تخصصی – آشکارساز نوری…

نشريه الکترونيکی نظام مهندسی

به گزارش تاسیسات نیوز، اولين نشريه الکترونيکي در بين سازمانهاي نظام مهندسي، پنجم دي ماه ۱۳۹۶ شروع به کار کرد. نشريه الکترونيکي…

صنعت تاسیسات شماره 217 منتشر شد

به گزارش تاسیسات نیوز به نقل از انجمن صنعت تاسیسات، دویست و هفدهمین شماره ماهنامه صنعت تاسیسات منتشر شد. آنچه در این…

ماهنامه حریق به شماره 67 رسید

به گزارش تاسیسات نیوز، شصت و هفتمین شماره ماهنامه حریق منتشر شد. آنچه در این شماره می خوانید: دوربین حرارتی اجرای…

تهویه مطبوع به شماره 176 رسید

به گزارش تاسیسات نیوز، صد و هفتاد و ششمین شماره ماهنامه تهویه مطبوع منتشر شد. آنچه در این شماره می خوانید: مبانی…
;