مرور دسته

نشر

ماهنامه مهندسی ایمنی منتشر شد

به گزارش تاسیسات نیوز، هجدهمین شماره ماهنامه خبری، تحلیلی و آموزشی صنعت ایمنی کشور تحت عنوان مهندسی ایمنی منتشر شد. انچه…

حفاظت از حریق به شماره 38 رسید

به گزارش تاسیسات نیوز، ماهنامه مهندسی حفاظت از حریق شماره ۳۸ منتشر شد. در این شماره می‌خوانید: اخبار تخصصی – آشکارساز نوری…

نشريه الکترونيکی نظام مهندسی

به گزارش تاسیسات نیوز، اولين نشريه الکترونيکي در بين سازمانهاي نظام مهندسي، پنجم دي ماه ۱۳۹۶ شروع به کار کرد. نشريه الکترونيکي…

صنعت تاسیسات شماره 217 منتشر شد

به گزارش تاسیسات نیوز به نقل از انجمن صنعت تاسیسات، دویست و هفدهمین شماره ماهنامه صنعت تاسیسات منتشر شد. آنچه در این…