مرور دسته

نظام مهندسی

فراخوان دعوت به ارائه پیشنهاد

سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران در نظر دارد از پیشنهادها، راهکارها و تجارب ارزنده اعضا و کارکنان محترم در راستای پیشبرد…

کاهش تعارضات در گرو افزایش نظارت

دبیر هیات‌مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران با انتقاد از اینکه در بخش‌های مختلف ساخت‌‌‌وساز به صورت جزیره‌‌‌ای عمل…
;