مرور دسته

نظام مهندسی

دم ما هم گرم!

همکاران گرامی سلام و خداقوت بیماری کرونا بی رحمانه و ناجوانمردانه می تازد و بسیاری را بیمار کرده است و متاسفانه جان بسیاری از…

ابلاغ چک لیست نظارت تاسیسات برقی

به گزارش تاسیسات نیوز، پیرو تهیه و تدوین چک لیست نظارت تاسیسات برقی توسط کمیسیون تخصصی برق سازمان نظام مهندسی کرمان به پیوست چک…
;