مرور دسته

نظام مهندسی

تکلیف ارجاع کار مهندسان مشخص شد

عضو هیئت رییسه شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور با اشاره به کلیات جلسه روز سه شنبه 18 تیرماه شورای مرکزی گفت: طبق مصوبه…

محمد طاهری: امضا فروشی نداریم

رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران گفت: بحثی به اسم امضا فروشی در میان مهندسان این سازمان نداریم اما اگر تخلفی انجام شود…