مرور دسته

نظام مهندسی

اجرای مصوبات مشروط حوزه ترافیک

دکتر غلامرضا شیران گفت: نظرسنجی از مهندسان متخصص حوزه ترافیک سبب بهره‌مندی مناسب دو طرف -مهندسان حوزه ترافیک و سازمان نظام مهندسی-…

ارائه خدمات بیمه ویژه به مهندسین

در راستای ارائه خدمات بیمه ای به جامعه فاخر مهندسین، سازمان نظام مهندسی ساختمان تفاهم نامه ای با شرکت سهامی بیمه میهن منعقد کرد.  
;