مرور دسته

صنعت ساختمان

هماهنگی و یکپارچگی در معماری سنتی

هنر معماری ایران از آغاز تا به امروز بنا به ضرورت‌های اقلیمی، محلی، فرهنگی، تکنیکی و حتی ضرورت‌های اقتصادی در هر منطقه دستخوش…

ضربه دولت قبل به بازار مسکن

رصد بازار مسکن ایران از دوربین جهانی، ضمن تصویر نمای دیگری از ابعاد «فقر مسکن»، هویت متهم نامرئی و عامل ساختگی «گرانی مسکن» را…

مجریان ذیصلاح حضور میدانی ندارند

شهردار قم با بیان اینکه بروکراسی‌های صدور پروانه به‌اندازه‌ای زیاد است که عملاً شهروندان را وادار به تخلف می‌کند، گفت: مردم نظر…
;