مرور دسته

صنعت ساختمان

اما و اگرهای ساخت و ساز مسکن

مدت زمان و دامنه رکود و بی‌رونقی بازار مسکن از دهه‌های گذشته تاکنون امری کم‌سابقه و بی‌سابقه بوده و اتفاقی که در سال‌های اخیر رخ…