مرور دسته

ایران

رانت سیستم بانکی در حوزه مسکن

بررسی بازار مسکن دهه ۹۰ نشان می‌دهد، تقاضای سرمایه‌ای این بخش را دچار نوسانات قیمتی شدیدی کرده بود، مسئله‌ای که رانت سیستم بانکی…

پیش بینی قیمت مسکن بعد از انتخابات

فرارسیدن زمان انتخابات همیشه باعث می‌شود خریداران و فروشندگان مسکن گوش به زنگ باشند و به دنبال پاسخ این پرسش بگردند که آیا قیمت…
;