مرور دسته

ایران

وضعیت ثبت نام دور دوم مسکن ملی

ثبت نام مسکن ملی در سال گذشته با انجام ۲ مرحله در ٣١ استان کشور انجام شد تا برای خانه‌دار کردن بیش از یک میلیون خانواده ایرانی با…
;