مرور دسته

ایران

آگهی جذب سرپرست کارگاه ساختمانی

به گزارش تاسیسات نیوز، سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کرمان در نظر دارد برای ادامه عملیات اجرایی (نازک کاری) پروژه دفتر مرکزی…

فراخوان دعوت به ارائه پیشنهاد

سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران در نظر دارد از پیشنهادها، راهکارها و تجارب ارزنده اعضا و کارکنان محترم در راستای پیشبرد…

کاهش تعارضات در گرو افزایش نظارت

دبیر هیات‌مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران با انتقاد از اینکه در بخش‌های مختلف ساخت‌‌‌وساز به صورت جزیره‌‌‌ای عمل…
;