پدرخوانده!

روح اله واصف/ سردبیر پایگاه خبری تاسیسات نیوز: همکاران گرامی سلام و خداقوت؛ به زودی انتخابات هیئت مدیره سازمان نظام‌مهندسی ساختمان استان تهران برگزار می‌شود. به دلیل شکل برگزاری آن که اینترنتی است، انتظار می‌رود با استقبال بیشتر اعضاء نسبت به دوره قبل روبرو شود. اتفاقی که در استان های دیگر نیز رخ داده و البته بسیار مهم و تاثیرگذار است. مشارکت بالای افراد باعث انتخابی درست ترمی‌شود.
داستان اما ماجرایی جالب دارد. برخی از افراد در سال های گذشته رد صلاحیت شده اند ولذا نتوانسته اند که در انتخابات جدیدی شرکت کنند؛ ولی با کمال تعجب نام آن‌ها در گوشه و کنار همچنان شنیده می‌شود. تا آنجا که حتی گاهی افراد را به ترک جلسات دعوت می‌کنند تا جلسه از رسمیت بیفتد و موضوعی که در دستور کار است مطرح نشود! این افراد را به نام پدرخوانده می‌نامند و در تعریف پدرخوانده‌ها، آن‌ها را سمتی تعریف می‌کنند که برای پول ایجاد می‌شوند. آلکاپون برای پول، پول‌شویی کرد و آدم کشت و جنایت کرد. پدرخوانده بدون این علایق معنی ندارد. پدرخوانده‌ها دارای حریم‌هایی هستند و برای خود قلمرو دارند. پول کثیف خلق می‌کنند و البته نفعشان به بسیاری می‌رسد! اما بسیاری در تیم خودشان.
امروزه به دلیل بی‌توجهی به برخی بدیهیات قانونی، روندهای صحیح نادیده گرفته می‌شود و پدرخوانده‌هایی در سازمان نظام‌مهندسی در حال بروز هستند. حجم عظیمی از حق‌الزحمه‌های مهندسی سازمان به سمت شرکت‌های صوری و کاغذی روان می‌شود و صدها میلیون تومان پول به‌ناحق به جیب افرادی می‌رود که صاحبان این شرکت‌ها هستند و صدالبته ارتباطاتی کثیف برای خود ایجاد کرده‌اند. آن‌ها یا پدرخوانده‌اند و یا در خدمت پدرخوانده‌ها هستند.
فراموش نکنیم که بدنه سازمان نظام‌مهندسی از کارمندان، مهندسان و مدیرانی تشکیل ‌شده است که سالم و پاکدستند و می‌جنگند تا با فساد سازمان‌یافته بجنگند، اما گردش عظیم مالی سازمان نظام‌مهندسی و ارتباطاتی که میان سازمان و نهادهایی مانند شهرداری، وزارتخانه‌های مختلف راه، صنعت و حتی خارجه وجود دارد سازمان را جذاب و ارزنده می‌سازد و صدالبته مستعد آلودگی. در چنین محیطی ماهرانه در جنگ است، ناخدای استبداد با خدای آزادی.
اکنون این ماییم و قدرت رأی دادن به افراد پاک دستی که می‌خواهند در سازمان با این فساد بجنگند. بسیاری از کاندیداها اکنون شعار جنگ با این فساد را دارند، اما کدام می‌توانند و کدام خود مولد چنین محیطی بوده‌اند؟ این ماییم که هوشمندانه باید تصمیم بگیریم. بدون شک حضور افراد بیشتر در پای صندوق، خود کمکی است به عدم موفقیت پدرخوانده‌ها. چون آن‌ها در بهترین وضعیت چند هزار رأی اعضای شرکت‌های حقوقی خود را دارند و از رأی عمومی برخوردار نیستند. به همین دلیل هم هجمه عظیم تبلیغاتی و ارسال پیامک و تماس‌های شخصی در دستور کار بسیاری از کاندیداها قرارگرفته است؛ زیرا این بار مشارکت بالاتر است و چند هزار نفر نمی‌توانند برای چند ده هزار نفر تصمیم بگیرند. البته به شرطه ها و شروط‌ها که شرط اول آن خواست عمومی ماست.
تابعد!
انتخاباتنظام مهندسی ساختمانپدرخوانده
Comments (0)
Add Comment