هفته نامه تاسیسات نیوز شماره ۴۱۰ منتشر شد

هفته نامه تاسیسات نیوز تنها مجله اینترنتی تاسیسات ایران است. هفته نامه تاسیسات نیوز جزو نخستین مجله های اینترنتی در حوزه تاسیسات است. هفته نامه تاسیسات نیوز این هفته شامل آخرین اخبار و مطالب در حوزه تاسیسات است. هفته نامه تاسیسات نیوز این هفته همچنین از آخرین و تازه ترین اقدامات موسسه آموزشی کاشانه برای مهندسان اطلاع رسانی می کند. مطالب هفته نامه تاسیسات نیوز شماره ۴۱۰ شامل مطالب زیر می شود:
هفته نامه تاسیسات نیوز، شماره ۴۱۰ منتشر شد
آنچه در هفته نامه تاسیسات شماره ۴۱۰ می خوانید:
اخبـار مهندسـی ………………………………………………………… صفحـه ۴
(جدیدتریـن اخبـار خارجـی و داخلـی را بخوانید)
آموزش مهندسی ………………………………………………………… صفحه ۷
(طراحی تاسیسات مکانیکی سونا، استخر و اسپا)
حقوق مهندسی……………………………………………………………صفحه ۸
(شرایط تخلیه سرقفلی از ناحیه مالک)
 نظام مهندسی …………………………………………………………… صفحه ۹
(در سازمان های نظام مهندسی استان ها چه می گذرد؟)
یک عکس، یک درس…………………………………………………………صفحه ۱۰
(مشعل گازوئیلی)
کتاب مهندسی………………………………………………………………صفحه ۱۱
(طراحی موتورخانه)
ایمنی مهندسی…………………………………………………………… صفحه ۱۲
(حوادث مرتبط با گاز، آسانسور و پله برقی، حادثه پنجم- قسمت ششم – پایانی)
گردهمایی مهندسی……………………………………………………… صفحه ۱۳
(عزیمت فعالان زیست بوم هوشمندسازی شهرها به هند)
نامه رسیده…………………………………………………………………..صفحه ۱۴
(دلایل استعفای مهندس جباری – قسمت چهارم – پایانی)
سلامت مهندسی……………………………………………………………. صفحه ۱۷
(پیشگیری نوع چهارم چیست؟)
اقتصادمهندسی ………. …………………………………………………. صفحـه ۱۸
(مدیریت قرارداد در پروژه – قسمت دوم)
گزارش هفته ……………………………………………………………….. صفحه ۲۰ 

(سهم نظام مهندسی در زلزله اخیر خوی و آینده تهران)

بازار مهندسی  ……………………………………………………………. صفحه ۲۲
(قیمت شیرآلات خانگی)
تلویزیون تاسیسات …………………………………………………….. صفحه ۲۳
(جدیدترین ویدئوهای تاسیسات نیوز)
آخر هفته مهندسی…………………………………………………….. صفحه ۲۴
(سرگیجه در ایران مال)
هفته نامه ۴۱۰ را از اینجا دانلود کنید
آموزش مهندسیاخبار نظام مهندسیاستعفای مهندس جباریاقتصاد مهندسیایران مالحقوق مهندسیسلامت مهندسیطراحی تاسیسات مکانیکی و سونا و استخرطراحی موتورخانهقیمت شیرآلات ساختمانیمجمع ناکام نظام مهندسیمدیریت قرارداد در پروژهمشعل گازوئیلیموسسه آموزشی کاشانهنظام مهندسی و زلزلههفته نامه تاسیسات نیوز شماره 410واصف
Comments (0)
Add Comment