هفته نامه تاسیسات نیوز، شماره ۳۶۰ منتشر شد

هفته نامه تاسیسات نیوز تنها مجله اینترنتی تاسیسات ایران است.
هفته نامه تاسیسات نیوز، شماره ۳۶۰ منتشر شد
 
آنچه در هفته نامه تاسیسات شماره ۳۶۰  می خوانید:
-گروه فنی مهندسی کاشانه در کنار فعالیت حرفهای خود و با تکیه بر دانش و تجربه موفق اعضا و با توجه به میل فراوان بنیانگذاران خود به امر آموزش، فعالیت خود در زمینه آموزش را در سال ۱۳۸۷ به صورت غیر رسمی و در سال ۱۳۸۸ به صورت رسمی آغاز نمود و با تاسیس آموزشگاه مهندسی کاشانه، تصمیم گرفت تا محلی برای اشتراک گذاری تمامی دانش مهندسی کشور فراهم نماید.
  • اقبال برای خرید پانل های عایق KINGS ایرلند در سال ۲۰۲۱
  • مقاله / ضرر ۶۶ هزار میلیارد تومانی کشور از اتلاف انرژِی در ساختمان

-۱۹ آبان ماه سال ۱۴۰۰ هیئت وزیران به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های راه و شهرسازی، کشور نفت، نیرو و سازمان برنامه و بودجه کشور؛ به تاستناد اصل ۱۳۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ضوابط صرفه جویی انرژی در ساختمان را تصویب کردند.

  • گزارش/عایق بندی خوب خانه و صرفه جویی به ارزش بیش از ۶۰۰ پوند در سال از قبض برق
-به طور کلی به خوبی درک شده است که هر چه یک خانه عایق بیشتر و با کیفیت بهتری داشته باشد صرفه جویی در قبض انرژی بیشتر می شود. زیرا گرمای کمتری که برای گرم نگه داشتن خانه در زمستان تولید می شود از سقف و دیوارها خارج می شود.  تاسیسات نیوز نیز گفت و گویی را با وی انجام داده است.
  • گزارش ویژه/ پارادوکس «آبستراکسیون نظام مهندسی» و «تشدید نظارت بر عملکرد نظام مهندسی»-
  • نگاهی به بازار/ قیمت پروفیل در بازار آهن آلات
-تغییر و تحولات در بازار آهن به خصوص نوسانات قیمت میلگرد باعث ایجاد تکانه هایی در قیمت سایر نهاده های آهنی شده است که در نهایت می تواند منجر به افزایش قیمت تمام شده مسکن شود.
  • یادداشت /BREEAM به اعتبار جوایز عایق می افزاید
-نوامبر امسال اولین مراسم جوایز عایق ملی (NAN) را شاهد خواهیم بود و مانند هر رویداد جدید دیگری انتظار می رود سال اول سال نسبتاً فروتنانه ای باشد ، رویدادی که در طول زمان بر اهمیت آن افزوده خواهد شد.
هفته نامه را از اینجا دانلود کنید
BREEAMآبستراکسیوناتلاف انرژیجوایز عایق ملی (NAN)عایق بندیقیمت آهن آلاتنظام مهندسی ساختماننگاهی به بازارهفته نامه 360کاشانه
Comments (0)
Add Comment