افزایش هزینه صدور پروانه

تاسیسات نیوز: سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران، اطلاعیه ای در باره افزایش هزینه صدور پروانه به شرح ذیل صادر کرد:
به استحضار میرساند که پیرو نامه شماره ۱۴۰۰/۲۲۰۰/۱۹۲۴۵/ص مورخ ۱۴۰۰/۰۷/۰۶ اداره کل راه و شهرسازی (لینک زیر)، میزان هزینه صدور پروانه اشخاص حقیقی از ۶۰۰۰۰ ریال به ۲۰۰۰۰۰۰ ریال و اشخاص حقوقی از ۳۰۰۰۰۰ ریال به ۴۵۰۰۰۰۰ ریال تغییر می یابد.
لازم به ذکر است که تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی که از ابتدای سال ۱۴۰۰ نسبت به صدور ، تمدید ، تغییر پروانه خویش اقدام نموده اند می بایست نسبت به پرداخت مابه التفاوت هزینه فوق الاشاره اقدام نمایند.
افزایش هزینهصدور پروانهمهندساننظام مهندسی تهران
Comments (0)
Add Comment